Rajz- és fotótár

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének Rajz-és Fotótára 2014-ben jött létre az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) – később Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) – 112906-os számú pályázatának és a Nemzeti Kulturális Alapnak (NKA) támogatásával. A gyűjtemény kiemelten fontos forrásértékű dokumentumokat tartalmaz a műegyetemi építészoktatás történetének kezdeteitől. A gyűjteményben hallgatói rajzokon, műemlékfelmérési munkákon és oktatási anyagokon kívül nagyszámú professzori rajz és terv is található, amelyek megőrzése, kezelése és tudományos kutathatósága kiemelt fontosságú az építészoktatás szakmatörténete és jövője, továbbá az építészettörténet és műemlékvédelem tudományos feladatai szempontjából. Az immár digitális formában elérhető Rajz-és Fotótár több mint 6000 történeti rajzot, közel 2000 fotót és ugyanannyi diapozitívot tartalmaz. Az állomány nagy része az 1860-as évektől a 20. század első feléig tartó időszakban keletkezett.

Online katalógus

A gyűjtemény legszebb darabjait 2018-ban a Tanszék és a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár közös, Kincsek az építészképzés 150 éves történetéből című kiállításán mutattuk be a Nagyközönség számára.

Kiállítási katalógus