Doktori képzés

Tanszékünkön építészettörténeti, építészetelméleti és műemlékvédelmi témákban folynak PhD kutatások az Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskolájának keretein belül, ez az egyetemi oktatás legmagasabb szintje. A 2+2 éves képzés során a tevékenység fókuszában egy, valamely tanszéki oktató által előre meghirdetett téma tudományos kutatása áll, a munkában a doktoranduszokat az oktató, mint témavezető támogatja. Hallgatóink számára minden félévben tanszéki konferenciát rendezünk, ahol a kollégák is segítik a fejlődést. A jelentkezőknek számítaniuk kell rá, hogy kutatásuk eredményeit idegen nyelven is publikálniuk kell már a képzés első felében is, a kötelezően látogatandó kurzusok általános ismereteket adnak át, a választható kurzusok a doktoranduszok egyéni témájához igazodva vehetők fel, akár más karokról, más egyetemekről.

Az előzetes kutatói gyakorlat – TDK munka, részvétel tanszéki projektekben, folyóiratcikkek írása, … – nem csak előnyt jelent a felvételnél, de rálátást is biztosít a tudomány világára. A jelentkezés iránt érdeklődőknek javasoljuk, hogy mihamarabb keressék fel leendő témavezetőjüket és tájékozódjanak a doktori iskola honlapján is!

Rólunk

Csonka Pál Doktori Iskola

Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács

Országos Doktori Tanács