Kik vagyunk

Tanszékünkön az építészet múltjára úgy tekintünk, mint időtlen értékre, amely a jelen és a jövő építészetével szerves egységet alkotó folyamat. Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék az építészettörténet oktatásának országos szintű tudományos műhelye.

Tevékenységünk fő alappilléreit az építészettörténet, az építészetelmélet, a műemlékvédelem és a tervezésoktatás jelentik. Fontos számunkra, hogy tudományos kutatómunkánkba, épületfelméréseinkbe bevonjuk hallgatóinkat, ezzel elősegítve az oktatás gyakorlati oldalának erősödését, és az oktatók és hallgatók közötti inspiráló munkakapcsolatok létrejöttét.

Elkötelezettek vagyunk, hogy az építészettörténetet, mint az építészet sokszínű tudásbázisának alapvető területét, magas szinten gondozzuk az oktatás, az alkotás és a tudomány oldaláról is. Felelősségünk, hogy a hallgatók olyan kompetenciákat és tudást sajátítsanak el, amelyek alkalmassá teszik őket épített környezetünk történetiségének megértésére és értő kezelésére. Oktatóink maguk is gyakorló építészek és kutatók, akik rendszeres publikációs, szerkesztői és tudományszervezői tevékenységet folytatnak, valamint
aktívan vesznek részt a hazai és nemzetközi tudományos közösségek, műhelyek munkájában.