TDK

A Tudományos Diákkör a hallgatók és oktatók tudományos és alkotóművészeti együttműködésének a reguláris képzés keretein túli fóruma. A részt vevő hallgatók pályamunkáikkal évente egy alkalommal, az őszi szemeszterben kari konferencián vesznek részt, ahol szakmai zsűri előtt mutatják be kutatásukat. A díjazott munkák szerzői lehetőséget kapnak arra, hogy a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián is megmérettessenek. 

Tanszékünkön számos, az építészettörténethez, műemlékvédelemhez, műemléki tervezéshez és ezek határterületeihez kapcsolódó témában van lehetőség TDK munkák készítésére: történeti épületkutatás, egyes korszakok, alkotói életművek, épülettípusok, történeti szerkezetek és formák, a műemlékvédelem elméleti és gyakorlati kérdései, stb. Rendszeresen veszünk részt több tanszék együttműködésében megvalósuló interdiszciplináris kutatások, alkotások megvalósításában is.

A munkák kapcsolódhatnak tanszéki kutatásokhoz, felmérésekhez, workshopokhoz. Oktatóink javasolt témakiírásai mellett szívesen fogadjuk a hallgatók saját ötleteit, témafelvetéseit is. További kérdésekkel kapcsolatban a tanszék TDK felelőse tud bővebb tájékoztatást adni.

Témakiírások

TDK felelős

TDK projektek

TDK archívum