Leitgéb Mária tudományos segédmunkatárs, könyvtáros

Jánosiné Kajtár Zsuzsa tanszéki ügyintéző

Szentiványi Miklósné hivatalsegéd