Műemlékvédelmi Szakmérnöki Képzés

Képesítés megnevezése: Műemlékvédelmi szakmérnök, Műemlékvédelmi szaktanácsadó

Előképzettségi követelmény:mérnöki, bölcsész, régész, restaurátori, jogász alapdiploma
Képzési ciklus száma:24
Jelentkezési határidő:
Képzési ciklus vége:
2022. január 14.
2024. január 31.
A képzés időtartama:4 félév
Intenzitás, tanórák/foglalkozások ideje:3 hetente 5×2,5 nap
A képzés nyelve:magyar
A képzés költsége:230.000 Ft/félév
Kapcsolattartó:Dr. Vukoszávlyev Zorán, egyetemi docens
A következő ciklus várható kezdése:2024. február

JELENTKEZÉS módja a képzésre.

A jelentkezési folyamatban adatlapot kell benyújtani a képzést folytató Építészettörténeti és Műemléki Tanszék felé, amely innen letölthető.

A kitöltött adatlapot kérjük legkésőbb 2022. január 14-ig eljuttatni a Tanszék felé (+36-1-463-1330), a kajtar.zsuzsa@epk.bme.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez az adatlap az adminisztrációt szolgálja, a képzésre történő hivatalos jelentkezés, a regisztráció, a BME Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) alábbi online jelentkezési felületén, a szükséges mellékletek becsatolásával történik 2022. január 14-ig.

A KTH felületén történő regisztrációról tájékozódhat:

https://www.kth.bme.hu/e-ugyintezes/szakiranyu-tovabbkepzesek/

A Képzésre történő közvetlen jelentkezési felület:

https://www.kth.bme.hu/urlap/

Rövid ismertető:

Műemlékvédelmi szakmai képzésünk 40 éve megszakítás nélkül biztosít átfogó ismereteket az épített örökségünk méltó rangú megtartása és fenntartása iránt elkötelezett mérnököknek, bölcsészeknek, régészeknek, restaurátoroknak, és a szakterület iránt érdeklődő jogászoknak és közgazdászoknak. Az oktatás keretében elméleti tárgyakon keresztül ismerkednek meg a résztvevők a műemlékvédelem több mint 200 éves történetével, illetve kiemelten a 20. század második felének gyakorlatával. Az örökségvédelem több szakterülete sajátos látásmódjának megismerésén keresztül egy átfogó szemlélet elsajátítására készít fel a képzés. Az örökségi értékelem felismerése és pontos azonosításának képessége, a megtartása módszertanának tervezhetősége, valamint az épített örökségelemek teljességére vonatkozó hierarchikus szemléletű kezelésének gyakorlata mind olyan kompetenciák, melyekre a képzés nagy hangsúlyt helyez. A kompetenciák tantermi előadásokon, valamint feltárási és építéshelyszíni gyakorlatokon fejleszthetők.

Az oktatók a hazai örökségvédelem szakterületeinek kiemelkedő személyiségei, kutatói és gyakorlati művelői, így a komplex, rendszerezett ismereteken túl a legaktuálisabb jógyakorlatokkal is megismertetik a képzés résztvevőit. A képzés jellegéből adódóan komplex szemléletet közvetít a teljes magyar építészettörténet, az épületek elválaszthatatlan értékeit alkotó képző- és iparművészeti alkotások, a kert és a tájépítészeti környezet megismerésében, melynek meghatározó része a művészeti értékek feltárásán túl a restaurátori és a műszaki ismeretek elsajátítása is. Az eltérő képzési háttérrel érkezők számára speciális szakterületi kurzusrészek biztosítják a komplex látásmód elsajátítását. A műemlékvédelmi szemlélet aktuális tendenciáinak megfelelően a képzés kiemelt területként kezeli a hazai örökségvédelem aktuális tématerületeit – a történeti épületek komplex kezelésén túl a modern építészeti örökségünk megőrzését is. A képzés által megszerezhető ismeretek és elsajátítható készségek elméleti és gyakorlati hátteret biztosítanak a történeti rekonstrukciókhoz és a kortárs megközelítésekhez egyaránt.

A képzés elvégzésével a mérnöki alapdiplomával rendelkezők műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát, nem mérnöki alapvégzettségűek műemlékvédelmi szakértői diplomát kapnak.