Építészettörténet

Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (elődintézményeivel) az építészképzés legnagyobb múlttal rendelkező magyarországi műhelyei közé tartozik, speciális feladata mindig a leendő építészek építészettörténet oktatása volt, mely később a műemlékvédelem és az építészetelmélet diszciplínáival bővült. Az épített örökség tárgyi és szellemi értékei a jövő fenntartható fejlődésének bázisát jelentik. Az építészeti feladatok közt egyre nagyobb arányban van jelen a fenntartó építés, illetve annak minőségi része, a műemlékeket érintő tervezés. Éppen ezért célunk és törekvésünk, hogy oktatásunk által a hallgatók elsajátítsák azokat a kompetenciákat és ismereteket, amelyek elengedhetetlenek épített környezetünk érzékeny és értő kezeléséhez. 

Az építészettörténet oktatása több szinten is szorosan összefonódik tudományos kutatómunkánkkal és publikációinkkal. Hallgatóink kutatásaikkal rendszeresen, kiváló eredménnyel szerepelnek különféle TDK és OTDK szekciókban. A tanszék oktatói által vezetett projektek elméleti jellegű alapkutatások mellett sok objektum-orientált feladat elvégzését jelentik. Változatos módszertani megközelítéseink közt a ’Bauforschung’-szemléletű épületkutatás is jelentős szerepet kap. Felmérési gyakorlatunkban korszerű 3D technológiákat alkalmazunk. Az épületkutatást a csapatmunka jellemzi, a különböző tudományterületekkel nyitott és eredményes együttműködésre törekszünk. A doktori képzés keretében végzett tanszéki kutatások jelentős monografikus, illetve tipológiai feldolgozásokat eredményeztek.