Living Danube Limes

2020. július 1 – 2022. december 31.

Interreg Duna Transznacionális Program

A kulturális örökség értékelése és a fenntartható turizmus elősegítése a Dunai Limes mentén a közös örökség alapján, kulturális útvonal létrehozásával

Résztvevő oktatók:

A projekt témavezetője:

Dr. Vukoszávlyev Zorán

A projekt munkatársai:
Kiss Zsuzsanna Emília
Dr. Kovács Máté Gergő
Dr. Halmos Balázs
Dr. Zsembery Ákos
illetve az egyes vonatkozó projektelemekben a Tanszék valamennyi oktatója részt vesz

Résztvevő hallgatók:

Az angol és magyar nyelvű Tanszéki Terv 1. tárgy hallgatói.

Letölthető dokumentumok:

https://epitesz.bme.hu/portfolio/online-workshop-a-living-danube-limes-projekt-kereteben/
https://epitesz.bme.hu/portfolio/living-danube-limes/
https://epitesz.bme.hu/en/portfolio/living-danube-limes/
https://www.bme.hu/hirek/20210104/Ujbol_elettel_telhet_meg_az_egykori_dunai_limes_videke

https://www.halomtv.hu/paletta-875 (10:38 – 14:20)

https://halomtv.hu/hirado-3804  (4:10)

https://halomtv.hu/szombati-mozaik-385  (3:43)

Living Danube Limes – nemzetközi konferencia

https://osztondij.mma-mmki.hu/hirek-esemenyek/regeszeti-geofizikai-prospekcios-kutatas-szazhalombattan-5317

http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=35588&fbclid=IwAR3iDF2L8i2vtB6VlOvHUK0KhrBm4RHxTH6SCiQcb0Y6KVSO5efgxHY4aew

Régészeti geofizikai prospekciós kutatás Százhalombattán

 

Régészeti geofizikai prospekciós kutatás Százhalombattán

Nyári egyetem – Viminacium

Hajnóczi 100

Publikációk:

Dreyer, B. (2021). Principles and Progress in the Shipbuilding Part of the EU Interreg DTP Project “Living Danube Limes”, Építés – Építészettudomány49(1-2), 171-208. https://akjournals.com/view/journals/096/49/1-2/article-p171.xml https://doi.org/10.1556/096.2021.00008

Kaiser, A., & Woller, R. (2021). Preservation, Sustainable Use and Revitalisation of the Roman Heritage along the Danube – the EU Interreg DTP Project “Living Danube Limes”, Építés – Építészettudomány, 49(1-2), 155-169. https://akjournals.com/view/journals/096/49/1-2/article-p155.xml https://doi.org/10.1556/096.2021.00004

Kiss, Zs., Kovács, M. G., & Vukoszávlyev, Z. (2022). Das römische Matrica – Die verborgenen Spuren eines römischen Auxiliarkastells in Ungarn, Antike Welt.

Krähling, J. (2021). Scientific Conference in Memory of Gyula Hajnóczi, Építés – Építészettudomány49(1-2), 57-60. https://akjournals.com/view/journals/096/49/1-2/article-p57.xml https://doi.org/10.1556/096.2021.00011

Lázár, J. (2022): A dunai limes Szerbiában – történeti értékek és a bemutatás lehetőségei. TDK dolgozat, konzulensek: Kiss Zsuzsanna Emília, Kovács Máté Gergő, Vukoszávlyev Zorán.

Wallner, M., Löcker, K., Gugl, C., Trausmuth, T., Vonkilch, A., Einwögerer, C., Jansa, V., Wilding, J., Pollhammer, E., & Neubauer, W. (2021). The ‘Archpro Carnuntum’ Project – Integrated Archaeological Interpretation of Combined Prospection Data, Carnuntum (Austria), Építés – Építészettudomány49(1-2), 77-95. https://akjournals.com/view/journals/096/49/1-2/article-p77.xml https://doi.org/10.1556/096.2021.00005

További infó:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes

Együttműködő partnerek:

Konzorciumvezető partner (Lead Partner):
University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria

Projekt Partnerek:
Friedrich-Alexander University Erlangen – Németország
Paris-Lodron University of Salzburg – Austria
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest – Románia
National Tourism Cluster “Bulgarian Guide” – Bulgária
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Magyarország
DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership – Magyarország
Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Csehország
Municipal Monument Preservation Institute Bratislava – Szlovákia
Slovak University of Technology in Bratislava – Slovakia
Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology – Ausztria
Centre for Heritage Interpretation – Bulgária
Museum of National History and Archaeology Constanta – Románia
Association of Danube River Municipalities “Danube” – Bulgária
Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Horvátország
National Institute for Research and Development in Tourism – Románia
Institute of Archaeology Belgrade – Szerbia
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences – Szerbia
Rezina District Council – Moldva

Támogatók:

Finanszírozó intézmény:

Finanszírozó intézmény:
EU Interreg Dunai Transznacionális Program (Danube Transnational Programme).
A projekt a teljes költségvetése 3 151 121,20 €, amelyet az ERFA, az IPA II és az ENI-MD finanszíroz.
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.


RÉSZLETES LEÍRÁS:

A Living Danube Limes egy, az Európai Unió által finanszírozott (Interreg Duna Transznacionális Program) projekt. Az együttműködés fókuszában a nemzetközi szempontból kiemelkedő örökségi értéket képviselő római-kori dunai limes területének összekapcsolása, revitalizálása, kutatása és megőrzése áll, azon célból, hogy megfelelő alapot teremtsen egy jövőbeli európai kulturális útvonal kialakítása számára.

A ’Living Danube Limes’ projekt célja a kulturális örökség felértékelése és a fenntartható turizmus előmozdítása a Dunai Limes mentén: a közös örökség átélhetővé tétele, a római kor hétköznapjainak bemutatása a ma embere számára.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részéről az Építészettörténi és Műemléki Tanszék vesz részt a projektben két társult partnerrel együtt: a Banner János Régészeti Alapítvány és a Magyar Urbanisztikai Társaság együttműködésével.

A project célkitűzései:

 • kapcsolatteremtés a dunai régió mentén a közös római kori örökség révén.
 • az örökség védelme a közös örökségünk értékéhez kötődő tudatosság megteremtésével a helyi különbözőségek, sajátosságok tiszteletben tartásával. A római dunai limes nem csupán egy határvonal volt, hanem fontos kereskedelmi területként is szolgált, számos átjárási lehetőséggel, így a hétköznapok bemutatása aktuális a ma
 • támogatni a teljes dunai limes-szakasz UNESCO Világörökségi listára történő jelölését, különösen Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária nevezési folyamatára koncentrálva.
 • egy jövőbeli Európai Kulturális Útvonal alapjainak lefektetése, mely áttekintést nyújt a teljes Dunai Régióra.
 • a fenntartható és környezetbarát turizmus előmozdítása kifejezetten a Duna Limes régió számára kidolgozott turisztikai stratégia révén.

A projekt várható eredményei:

 • A projekt során megvalósul egy Kr. u. 4. századi római hajó rekonstrukciója római-kori szerszámmásolatok felhasználásával. Ez a hajó 2022-ben végigutazik a Dunán, fedélzetén egy nemzetközi élő-történelmet megjelenítő személyzettel kifejezve így a római dunai limes összekötő szerepét. A projekt befejeztével a hajó egy éven keresztül minden, a projekthez kapcsolódó kísérleti helyszínen kiállításra kerül nemcsak látványosságként, hanem egyúttal motiváló erőként szolgálva, a kísérleti helyszíneken szervezendő beruházáshoz, eseményhez, programhoz.
 • A kiválasztott kísérleti helyszíneken modern, roncsolásmentes geoprospekció (geofizikai vizsgálatok) alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy csökkentsük a kutatásban eddig hiányos területek körét.
 • A projekt során létrejön egy „Living Danube Limes” elnevezésű alkalmazás, amely átfogó és könnyen hozzáférhető régészeti és történelmi adatbázist biztosít majd a adjon a Duna-régióról. Az adatbázis összefogja és rendszerezi a a már meglévő adatokat a projekt keretében nyert új adatokkal.
 • A projekt elősegíti a római örökség közös bemutatását a Duna-régióban egy nemzetközi múzeumi klaszter létrehozásával. Ilyen módon az összefüggő történelmi táj nagysága és jelentőség könnyen átláthatóvá válik.

A lakosság bevonása és a közös római múlt kézzelfoghatóvá tétele:

 • A projekt nyolc kísérleti helyszínt jelöl és hangol össze különféle, a nyilvánosság számára is elérhető tevékenységekkel, például élő történeti eseményekkel, valamint történeti kézműves módszereket bemutató workshopokkal.
 • A különféle virtuális valóság rekonstrukciókat a kísérleti helyszíneken végzett fizikai rekonstrukciók is kiegészítik abból a célból, hogy nagyobb érdeklődést, és további beruházásokat generáljanak.
 • workshopok szervezése szakmagyakorlók és érdeklődők számára a történeti kézműves technikák bemutatása céljából.
 • A projekt befejező szakaszában nemzetközi szakmai csoportok bevonásával egy élő-történelmi utazás valósul meg a rekonstruált, 4. századi római történeti hajón. A hajó és személyzete valamennyi kísérleti helyszínen megáll, hogy részt vegyen a helyi élő történeti fesztiválon, mely további kapcsolatteremtésre ad lehetőséget a nyilvánossággal.

A Living Danube Limes 2020 júliusában indult és 2022 decemberéig tart. A partneri konzorcium 19 projekt partnerből és 27 társult partnerből áll: Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia és Moldva.

A projekt tematikus súlypontja: SO 2.2

A természeti és kulturális örökség és erőforrások fenntartható használatának elősegítése.